MASAAM Members attended meeting on NSC L as below:

NSC-L – Dasar Pelaksanaan Peraturan UNR 136 &  MS 2413 Bagi Permohonan Kelulusan Jenis Kenderaan (VTA) Motosikal Elektrik

Date/Day: 26th November 2019 (Tuesday)
Time:         9.30 am
Venue:      ISO Meeting Room, Level 6, Standards Malaysia, Cyberjaya.